MT-652

Moduł MT-652 służy do monitorowania parametrów i sterowania pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie. Urządzenie zamknięte jest w prostopadłościennej obudowie o stopniu szczelności IP65, przystosowanej do montażu na szynie DIN 35mm.

Moduł zasilany jest napięciem stałym w zakresie 7..30V za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, urządzenie przełącza się na wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2,6Ah i napięciu nominalnym 3,7V. Energooszczędna konstrukcja modułu zapewnia wielogodzinną pracę na akumulatorze nawet przy ciągłym zalogowaniu do sieci GPRS. Umożliwia to zdiagnozowanie zaniku napięcia sieciowego i podjęcie stosownych działań przez służby eksploatacyjne.

MT-652 posiada dwie odseparowane i niezależnie pracujące grupy kanałów pomiarowych. W każdej grupie znajdują się:

  • 2 kanały o konfigurowanym programowo zakresie ±10V lub ±100V i rozdzielczości pomiaru wynoszącej 1mV. Warto tutaj wspomnieć, że konstrukcja wejść jest odporna na napięcia do 350V (przy ustawionym zakresie ±100V), co pozwala na wykonywanie pomiarów napięcia stałego nawet przy nałożonym sieciowym napięciu przemiennym. Z kolei na zakresie ±10V pomiary są poprawnie wykonywane przy napięciu wspólnym dochodzącym do 60V.
  • 1 kanał o zakresie ±100mV i rozdzielczości 1μV. Z uwagi na wysoką czułość zakres bezpiecznych napięć na tym kanale wynosi ±120mV.

Konfiguracja urządzenia w zakresie realizacji pomiarów polega na zdefiniowaniu odpowiedniej ilości zadań w harmonogramie. Dostępne są następujące rodzaje pomiarów:

  • Chwilowy – Standardowy pomiar wartości chwilowej. Mierzona jest zarówno wartość napięcia stałego (DC) jak i przemiennego (AC);
  • Wyłączeniowy – Pomiar realizowany po aktywacji wybranego wyjścia sterującego styku (Q1 lub Q2). Opóźnienie wykonania pomiaru jest konfigurowalne w zakresie od 1ms do 10s. Przy ustalaniu opóźnienia należy wziąć pod uwagę charakterystykę obiektu, na którym dokonywane są pomiary oraz parametry zastosowanego elementu wykonawczego (przekaźnika, stycznika itp.);
  • Rejestracja – Sekwencja pomiarów wykonywana z krokiem próbkowania od 0,1s do 10s. Czas trwania rejestracji ustawia się w minutach, minimalna możliwa wartość to 1 minuta, a maksymalna – 1440 minut, czyli 24 godziny. Rejestracja może być wykorzystana np. do pomiarów zmian potencjału wywoływanych oddziaływaniem prądów błądzących. Możliwe jest także wykonanie jednoczesnej rejestracji na wybranym kanale z pierwszej i z drugiej grupy. Taka funkcjonalność pozwala na realizację tzw. pomiarów korelacyjnych.
Oprócz opisanych wcześniej wejść analogowych urządzenie posiada dwa wejścia binarne i dwa wyjścia binarne. Wejścia mogą być wykorzystane np. do sygnalizacji otwarcia drzwi szafy, natomiast wyjścia do sterowania zewnętrznym przekaźnikiem dobranym w zależności od natężenia prądu w obwodzie.

Konfiguracja zdarzeń i reguł umożliwia zdefiniowanie reakcji modułu w określonych sytuacjach, czyli pracę w trybie tzw. transmisji spontanicznej. Źródłem wyzwolenia zdarzenia mogą być np. przekroczenie zdefiniowanego progu alarmowego na kanale pomiarowym czy zmiana stanu wejścia binarnego. Określone zdarzenie może zostać następnie wykorzystane w definicji reguły wysyłania danych pakietowych i/lub wiadomości SMS.

Moduł MT-652 umożliwia zainstalowanie 1 lub 2 kart SIM dowolnego operatora. W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do urządzenia, w konfiguracji definiuje się listę autoryzowanych adresów IP oraz numerów telefonu. Dla poszczególnych adresów IP można wybrać obsługiwany protokół komunikacyjny. Niezależnie od komunikacji poprzez GPRS, z uprawnionych numerów telefonów można komunikować się z urządzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwa porty: USB i RS485. Port USB służy do konfiguracji urządzenia oraz aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Izolowany port RS485 obsługuje protokół Modbus RTU w trybie slave. Dla modułu MT-651 dostępne jest bezpłatne oprogramowanie MT Manager do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania oraz aktualizacji firmware, a także sterownik komunikacyjny dla środowiska Windows – MT Data Provider (serwer OPC, bezpośredni zapis do baz danych) umożliwiający łatwą integrację np. z systemem wizualizacji SCADA użytkownika.

Typowym zastosowaniem modułu MT-652 jest monitorowanie parametrów pracy stacji ochrony katodowej gazociągu. Moduł może być także z powodzeniem wykorzystany do monitorowania pracy stacji drenażu wzmocnionego, a nawet polaryzowanego (przy zastosowaniu zewnętrznego pakietu baterii i aktywowaniu trybu oszczędzania energii).