Wybrane rozwiązania systemu telemetrii

W zakresie współpracy z systemami telemetrycznymi moduły MT-651 i MT-652 oferują wiele możliwości. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

  • Bezpośrednia współpraca z istniejącymi systemami SCADA, np. TelWin (wersja 5 i 6 posiada wbudowany sterownik obsługujący urządzenia produkowane przez firmę InVentia);
  • Udostępnianie danych do dowolnego systemu telemetrii za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania MT Data Provider. Oprogramowanie komunikuje się z urządzeniami i udostępnia dane bieżące poprzez standardowy interfejs OPC (OLE for Process Control), a dane archiwalne poprzez pliki CSV/XML. Możliwy jest też bezpośredni zapis danych pomiarowych poprzez interfejs ODBC do standardowej, relacyjnej bazy danych (np. MS SQL Server, MSDE, Oracle);
  • Współpraca z oprogramowaniem SCADA Movicon. To rozwiązanie jest odpowiednie zarówno dla niewielkich aplikacji jednostanowiskowych, jak i najbardziej rozbudowanych systemów z architekturą klient/serwer i możliwością dostępu do danych za pośrednictwem przeglądarki WWW;
  • Współpraca z systemem Data Portal opracowanym przez firmę InVentia. W tym przypadku nie ma konieczności ingerencji w infrastrukturę informatyczną Użytkownika. Dane gromadzone są na serwerach firmy inVentia i mogą zostać wyświetlone na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką WWW.