Publikacje

Referat pt. "Symulacja ograniczania oddziaływań elektroenergetycznych linii WN na rurociągi stalowe" wygłoszony na XIII Krajowej Konferencji "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"

Referat pt. "Nowe moduły telemetryczne dedykowane do zastosowań w ochronie katodowej" wygłoszony na XIV Krajowej Konferencji "Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej"

Artykuł pt. "Zastosowanie dedykowanych modułów telemetrycznych w ochronie katodowej" w magazynie Telemetron